PRAWA AUTORSKIE

 Wraz z nadesłaniem artykułu do redakcji czasopisma „Homines Hominibus”, Autor oświadcza, że:

·     przesłany materiał nie był wcześniej publikowany ani nie został zgłoszony do wydania w innych pismach lub wydawnictwach;
·     przesłany materiał nie narusza praw autorskich osób trzecich;
·     wyraża zgodę na dokonanie w tekście niezbędnych zmian stylistycznych i redakcyjnych;
·     zobowiązuje się (w przypadku zakwalifikowania tekstu do druku) udzielić Wydawcy nieodpłatnej licencji na warunkach określonych szczegółowo w umowie zamieszczonej poniżej

 

nowości

Czasopismo Homines Hominibus od 2011 roku jest czasopismem punktowanym (2 pkt), indeksowanym na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B.

 

Zachęcamy do nadsyłania artykułów do najnowszego numeru czasopisma!