ZASADY PUBLIKOWANIA

Artykuł naukowy przeznaczony do opublikowania w czasopiśmie „Homines Hominibus” należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przesłać w formie wydruku z dołączoną na płycie CD wersją elektroniczną tekstu i ewentualnych ilustracji na adres: Wydawnictwo Naukowe WSPiA, ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań.

Redakcja przyjmuje wyłącznie materiały nigdzie wcześniej nie publikowane ani nie zgłoszone do wydania w innych pismach lub wydawnictwach. Nadesłany przez autora tekst trafia do Sekretarza Redakcji i Redaktora Naczelnego. Zapoznają się oni z artykułem i dokonują jego wstępnej oceny. Jeśli spełnia on wszystkie wymagania merytoryczne i formalne, zostaje skierowany do redaktora tematycznego, który dobiera dwóch niezależnych recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany tekst. Artykuł recenzowany jest w trybie double-blind review. Szczegółowa procedura recenzji opisana jest w odrębnym miejscu. Redaktor tematyczny przesyła następnie ewentualne uwagi recenzenta do autora. Po uwzględnieniu tych uwag odbywa się redakcja językowa. Autor otrzymuje do korekty autorskiej tekst z naniesionymi zmianami redakcyjnymi. Po korekcie i składzie artykuł trafia do ostatecznej autoryzacji, a następnie do druku.

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z zamieszczonymi na stronie czasopisma wskazówkami technicznymi i opatrzony niezbędnym aparatem krytycznym. Ze względu na wymogi zachowania anonimowości procedury dokonywania recenzji należy unikać w artykułach takiego formułowania odniesień do własnych publikacji, które wskazywałyby na tożsamość Autora.

Optymalna objętość artykułu wynosi to pół arkusza wydawniczego (20 000 znaków – 10 stron znormalizowanego tekstu). Do artykułu obligatoryjnie należy dołączyć:

·     wykaz wykorzystanej literatury
·     streszczenie w języku polskim i angielskim – ok. 1000 znaków każde,
·     słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – minimum 3 hasła,
·     tytuł artykułu w języku angielskim,
·     dane kontaktowe Autora – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy,
·     afiliację Autora / Autorów – nazwa uczelni, na której prowadzi on swoje badania naukowe, zajmowane stanowiska itp.

Prace nie spełniające wymagań technicznych określonych w odrębnym pliku lub znacznie od nich odbiegające będą zwracane Autorom. Jeśli Autor nie dotrzyma ustalonego terminu zwrotu korekty autorskiej, jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie pracy w formie przekazanej do korekty autorskiej.

 

nowości

Czasopismo Homines Hominibus od 2011 roku jest czasopismem punktowanym (2 pkt), indeksowanym na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B.

 

Zachęcamy do nadsyłania artykułów do najnowszego numeru czasopisma!