Homines Hominibus 1 (4) / 2008

 

 
Kazimierz Denek
Edukacja jutra

Education of tomorrow

 

Słowa kluczowe: edukacja, edukacja jutra, społeczeństwo wiedzy

 

Key words: education, education of tomorrow, knowledge society

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Stanisław Salmonowicz
Korzenie Europy

Roots of Europe

 

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, kultura europejska, historia Europy, integracja europejska

 

Key words: cultural heritage, European culture, European history, European integration

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Andrzej Malinowski
Medyczno-antropologiczne aspekty Lednickiego Parku Krajobrazowego i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Medical anthropological aspects of National Park Musee of First Piasts in Lednica

 

Słowa kluczowe: stan biologiczny, paleopatologia ludności wczesnopiastowskiej

 

Key words: biological status, paleopathology of the early population of Piasts

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Andrzej Malinowski
Antropologia poznańska XX wieku

Poznan anthropology in XX century

 

Słowa kluczowe: antropologia poznańska, antropologia, historia antropologii

 

Key words: Poznan anthropology, anthropology, history of anthropology

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Ewa Zeyland-Malawka, Mirosław Nowakowski, Małgorzata Nowakowska
Wytrzymałość posturalna wybranej grupy dzieci ze szkoły wiejskiej na tle rówieśników ze środowiska wielkomiejskiego

Postural strength of a selected group of rural school children against their peers from the urban environment

 

Słowa kluczowe: wytrzymałość posturalna, utrzymywanie postawy ciała, postawa skorygowana

 

Key words: postural strength, maintaining posture, posture correction

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

L. Miklánková, M. Elfmark, E. Sigmund, K. Frömel, M. Górny
Chodzenie jako forma aktywności ruchowej w dziennym reżimie dnia u dzieci w wieku przedszkolnym w Czeskiej Republice

Walking as a form of daily scheduled physical activity in preschool children in Czech Republic

 

Słowa kluczowe: dzieci, wiek przedszkolny, pedometr, kroki

 

Key words: children, preschool age, pedometer, steps

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Zbyněk Janećka, Mirosław Górny
Rozwój psychomotoryczny dziecka niewidomego do trzeciego roku życia

Psychomotor development of a blind child to the age of three

 

Słowa kluczowe: rozwój psychomotoryczny, dziecko niewidome, motoryka, aktywność ruchowa

 

Key words: psychomotor development, blind child, motor skills, physical activity

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Janusz Sawicki
Odpowiedzialność nieletnich według art. 10 § 2 i 3 kodeksu karnego

Responsibilities of minors by art. 10 § 2 and 3 of the Criminal Code

 

Słowa kluczowe: odpowiedzialność nieletnich, kodeks karny

 

Key words: responsibility of minors, criminal code

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Mirosław Piechowiak
Zmysłowy świat Ludwiga Feuerbacha

Sensual world of Ludwig Feuerbach

 

Słowa kluczowe: Ludwig Feuerbach, zmysłowość, sensualizm, materializm, idealizm, konsumpcjonizm, ateizm religijny, filozofia niemiecka

 

Key words: Ludwig Feuerbach, sensual, sensualism, materialism, idealism, consumerism, atheism religion, german philosophy

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt