Homines Hominibus 1 (6) / 2010

 

 
Bogusław Pawlaczyk
Rola hormonów w regulacji homeostazy organizmu człowieka

The role of hormones in the regulation of human body homeostasis

 

Słowa kluczowe: hormony, homeostaza, stres, zaburzenia

 

Key words: hormones, homeostasis, stress, disorder

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Sławomir A. Wiśniewski, Wiesław H. Trzeciak
Nieprawidłowości uzębienia jako jeden z objawów anhydrotycznej dysplazji ektodermalnej

Dentition abnormalities as one of the symptoms of anhidrotic ectodermal dysplasia

 

Słowa kluczowe: zawiązki zębów, anhydrotyczna dysplazja ektodermalna, rozpoznanie, leczenie

 

Key words: tooth buds, anhidrotic ectodermal dysplasia, diagnosis, treatment

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Monika Bowszyc-Dmochowska
Działanie promieniowania ultrafioletowego na skórę. Ostre i przewlekłe uszkodzenie posłoneczne

Effect of ultraviolet radiation on skin: acute and chronic sun-damage

 

Słowa kluczowe: promieniowanie ultrafioletowe, fotostarzenie, fotokancerogeneza, fotoprotekcja

 

Key words: ultraviolet radiation, photoaging, photocancerogenesis, photoprotection

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Katarzyna Błoch, Józef Bogusław Dylewski
Wpływ długotrwałego stosowania preparatów zawierających witaminę A na niektóre właściwości skóry

Effects of long-term application of vitamin A formulations on certain skin properties

 

Słowa kluczowe: preparaty witaminy A, skóra, nawilżenie, gładkość, elastyczność, koloryt

 

Key words: vitamin A formulations, skin, hydration, smoothness, elasticity, colour

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Zygmunt Muszyński
Drobnoustroje skóry człowieka – wskazówki dla kosmetologów

Human skin microbes – guidance for cosmetologists

 

Słowa kluczowe: flora infekcyjna skóry, liczba i jakość drobnoustrojów, antyseptyka

 

Key words: skin, infectious bacterial flora, number, species, antiseptics

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Krystyna Majewska, Dorota Olender, Anna Pawełczyk, Tomasz Zaprutko, Justyna Żwawiak, Lucjusz Zaprutko
Aktywne kosmetyki wśród produktów spożywczych

Active cosmetics among food products

 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, produkty spożywcze, mleko, miód, czekolada, kawa, herbata, piwo, kawior

 

Key words: natural cosmetics, food products, milk, honey, chocolate, coffee, tea, beer, caviar

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Wojciech Musiał
Kosmetyki jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia

Cosmetics as a potential health hazard

 

Słowa kluczowe: kosmetyki, przechowywanie, trwałość, temperatura, wilgotność, tlen, promieniowanie

 

Key words: cosmetics storage, stability, temperature, humidity, oxygen, radiation

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt

 


 

Wojciech Musiał
Kilka przemyśleń dotyczących jakości preparatów kosmetycznych

Some thoughts over the quality of cosmetic products

 

Słowa kluczowe: jakość, produkcja, kosmetyk, substancje chemiczne

 

Key words: quality, production, cosmetics, chemical substances

Pobierz artykuł

 

Streszczenie i abstrakt