Dlaczego zapobieganie agresji wśród dzieci i młodzieży w szkołach jest tak istotne?

Ewa Niestrata

 

Słowa kluczowe: przemoc, agresja w szkole, psychoterapia, poradnictwo psychologiczne

Key words: violence, aggression at school, psychotherapy, psychological counselling

 

Streszczenie: Właściwe spełnianie roli psychologa szkolnego implikuje umiejętne zapobieganie działaniom agresywnym ze strony dzieci i młodzieży. Nie są oni świadomi konsekwencji, jakie takie nieodpowiedzialne zachowanie może spowodować. Z tego względu praca z dziećmi w szkole powinna w dużej mierze polegać na uświadamianiu im zagrożeń wypływających z agresywnego zachowania tak, aby mogli oni ich unikać i zarazem czuć się bezpiecznie w środowisku szkolnym.

Summary: What is essential, as regards the role of a psychologist at school, is to prevent youth and children from acting in a violent way. The young themselves are not aware of the consequences that such irresponsible actions might cause. For this reason work with children at schools should involve showing them the dangers described so that they can avoid them and feel safe in their school surroundings.

 

POBIERZ PDF