Przestępczość przeciw nieletnim i jej zwalczanie w Wielkopolsce

Małgorzata Biskup

 

Słowa kluczowe: przestępczość, przemoc, młodociani przestępcy, ofiary przestępstw, prewencja, bezpieczeństwo

Key words: crime, violence, juvenile delinquency, Police, prevention, security

 

Streszczenie: Policja jest instytucją, która zajmując się przestępczością, ma do spełnienia szczególną rolę wobec społeczeństwa. Służebność i ochrona bezpieczeństwa ludzi zostały postawione na pierwszym miejscu wśród celów jej powołania. Wymogi te nabierają większego znaczenia, gdy odnoszą się do osób bardziej niż przeciętnie podatnych na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, nie mogących się im przeciwstawić, ani się przed nimi obronić, często nie rozumiejących tego, co się stało, oraz nie mających możliwości i szans na samodzielne wyegzekwowanie przysługujących im uprawnień. Dotyczy to bez wątpienia małoletnich ofiar i świadków przestępstw.

Summary: Police is an institution which, being engaged in fighting against crime, is to play an important role in society. Protection and security of people were established as ones of the main tasks of its activity. These tasks are getting much more important when they are related to persons more than others vulnerable to different kinds of danger (crime, violence, aggression etc.). Above all, it concerns juvenile victims and witnesses of crimes.

 

POBIERZ PDF