Problematyka przestępczości nieletnich i ich uczestnictwa w zorganizowanych grupach przestępczych

Zbigniew Rau, Sławomir Gembara


Słowa kluczowe: przestępczość nieletnich, przestępczość zorganizowana, zapobieganie przestępczości

Key words: juvenile delinquency, organized crime groups, crime prevention

 

Streszczenie: W wystąpieniu przedstawione zostały jak dotychczas jedyne w Polsce wyniki badań przeprowadzonych na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące problematyki przestępczości nieletnich i jej korelacji z przestępczością zorganizowaną. Hasło przestępczość zorganizowana wywołuje skojarzenia z dużymi świetnie zorganizowanymi a nierzadko uzbrojonymi grupami dążącymi za wszelką cenę do zdobycia i akumulacji zysku – i słusznie. Nie należy jednak pomijać aspektów pozornie niezwiązanych z tą przestępczością – a jest nią problematyka uczestnictwa i wykorzystania nieletnich w działaniach zorganizowanych grup przestępczych. Nieletni coraz częściej służą zorganizowanym grupom przestępczym jako kurierzy, obserwatorzy, drobni dilerzy narkotyków, kierowcy, wreszcie zlecane im są kradzieże luksusowych samochodów na zamówienie. Jest to zagrożenie tym większe, że dopiero teraz zaczynamy je sobie uświadamiać, ono się zresztą dopiero kształtuje – grupy „blokersów” 13 – 17-latków, świetnie znających swój teren, cechujące się ogromną brutalnością i terytorialnością działania, powoli wchodzące w handel narkotykami i nawiązujące między sobą kontakty to nowy problem stojący nie tylko przed policją, lecz i sędziami sądów rodzinnych i nieletnich. Problem tym większy, że wciąż dyskusyjne jest czy, a jeśli tak to, w jaki sposób prowadzić w tym środowisku pracę operacyjną.

Summary: In the article they were presented, hitherto the only results of research done in the Wielkopolska region relating to the problem of juvenile delinquency and its relation to organized crime. The slogan: ‘organized crime’ connotes big perfectly organized and very often armed groups striving to clear and accumulate a profit. That is true. Nevertheless, one should not ignore the aspects on the surface not connected with this kind of crime, that is, the problems of participation and utilization of the juveniles in activities of organized crime groups.

 

POBIERZ PDF