Biografie kobiet pozbawionych wolności – próba interpretacji teoretycznej

Agata Matysiak-Błaszczyk

 

Słowa kluczowe: kobiety-więźniarki, więzienie dla kobiet, młodociani przestępcy

Key words: female convicts, a women’s penitentiary, female juvenile delinquents

 

Streszczenie: W artykule opierając się na najnowszych badaniach oraz teoretycznych ustaleniach została przedstawiona problematyka młodocianych kobiet pozbawionych wolności ze szczególnym uwzględnieniem czynników podmiotowych i sytuacyjnych wpływających na przebieg scenariuszy życiowych kobiet będących w izolacji.

Summary: In the article – basing on the authority of latest research and theoretical analyses – it is presented the problem of imprisoned juvenile women. Particular attention is paid to subjective and situational factors influencing biographies of women being in isolation.

 

POBIERZ PDF