Człowiek – edukacja – wiedza jako elementy kapitału intelektualnego

Adam Górski

 

Słowa kluczowe: człowiek, edukacja, wiedza, kapitał intelektualny

Key words: man, education, knowledge, intellectual capital

 

Streszczenie: Człowiek – Edukacja – Wiedza jako czynniki postępu nauki i rozwoju społeczno-gospodarczego. Procesy tworzenia, wdrażania i upowszechniania wiedzy oraz zarządzania wiedzą jako stymulator rozwoju społecznego i interesująca, poszukiwana profesja.

Summary: Man, Education and Knowledge as factors in development of science and social and economic progress. Processes of creation, application and spreading of knowledge, as well as knowledge management, as stimulators of social progress and an interesting and popular profession.

 

POBIERZ PDF