Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego a wypadkowość szkolna

Małgorzata Ostrowska

 

Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, zagrożenia wypadkowością, profilaktyka zdrowotna

Key words: worker’s burning out, menace of accidents, prophylactic activity for health

 

Streszczenie: W pracy przedstawiono psychologiczne aspekty wypalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego wraz z ich skutkami dla działalności szkoły. Skutki te to przede wszystkim zagrożenia wypadkowością w postaci kontuzji i urazów u uczniów, powstałe w wyniku utraty ważnych dla zawodu nauczyciela kompetencji interpersonalnych.

 

POBIERZ PDF