Rola i znaczenie wykształcenia w świadomości dorosłego człowieka w opinii studentów

Halina Wróżyńska

 

Słowa kluczowe: wykształcenie, świadomość, metodologia badań: problemy, hipotezy, wskaźniki, metody, techniki, narzędzia, badana próba, analiza wyników badań

Key words: formation, knowledge, methodology of search: questions, hypothesis, indicators, methods, techniques, tools, sample, analysis of the results of search

 

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych, dotyczących świadomości studentów zaocznych co do roli i znaczenia wykształcenia na poziomie wyższym w ich życiu.

Summary: This article is a result of empirical examinations dedicated the knowledge of the extramural students in a subject of the role and meaning of the formation in their life.

 

POBIERZ PDF