Tendencje rozwoju snowboardu

Mikołaj Marciniak

 

Słowa kluczowe: snowboard, tendencje rozwoju sportu

Key words: snowboard, developmental trends in snowboard

 

Streszczenie: Praca ukazuje ścieżki rozwoju, stosunkowo nowej, wciąż prężnie się rozwijającej, choć już mocno zakorzenionej w sportowym i rekreacyjnym świecie dyscypliny, jaką jest snowboard. Całość tendencji rozwojowych rozpatrzona została na dwóch płaszczyznach – historycznego oraz aktualnego obrazu dyscypliny. Na ich podstawie wysunięto hipotezy dotyczące kierunków dalszego jej rozwoju. Obraz historyczny ukazuje realia początkowego okresu kształtowania się organizacji sprawujących pieczę nad dyscypliną, ukierunkowania na poszczególne konkurencje z uwzględnieniem panującej wówczas mody na wykorzystanie sprzętu do jazdy alpejskiej. Aktualny obraz dyscypliny ukazuje tendencje zmian, jakie zaszły w snowboardzie na przestrzeni lat. Ukazana została ewolucja konkurencji sportowych, sprzętu, rekreacyjnych form uprawiania snowboardu oraz ich wpływu na sport profesjonalny. Tekst zawiera także informacje dotyczące obecnych realiów organizacyjnych oraz finansowych zmian, jakie zaszły w tej dyscyplinie. W procesie nakreślania aktualnego stanu rozwoju dyscypliny wykorzystano cząstkowe wyniki badania własnego. Podsumowanie artykułu zawiera próbę prognozowania kierunków rozwoju snowboardu w przyszłości.

 

POBIERZ PDF