Preferencje sportowe i turystyczne społeczeństwa warszawskiego w okresie międzywojennym

Barbara Pędraszewska

 

Słowa kluczowe: sport, turystyka, Warszawa, okres międzywojenny

Key words: sport, tourism, Warsaw, between the two World Wars

 

Streszczenie: Narodziny sportu warszawskiego wiążą się z głębokimi przemianami społecznymi, politycznymi, a także gospodarczymi zachodzącymi jeszcze pod koniec XIX wieku. Wówczas powstały też podwaliny w dziedzinie rekreacji i turystyki. Entuzjaści ruchu sportowo-turystycznego wywodzili się początkowo z wyższych warstw społecznych, a mianowicie arystokracji warszawskiej, mającej możliwości dokonywania pewnych inicjatyw w tym zakresie. Za ich sprawą na przełomie XIX i XX wieku w Warszawie powstały trzy elitarne towarzystwa sportowe. Wkrótce wraz ze wzrostem popularności niektórych dyscyplin sportowych i potrzeby uprawiania aktywności ruchowej, sport i turystyka na trwałe zagościły w życiu codziennym mieszkańców Warszawy.

 

POBIERZ PDF