Współzależność pomiędzy wybranymi parametrami somatycznymi i zdolnościami motorycznymi wśród studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego

Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz

 

Słowa kluczowe: związki korelacyjne, cechy somatyczne, komponenty ciała, zdolności motoryczne studentek

Key words: correlation, somatic features, body components, female students’ motor abilities

 

POBIERZ PDF