Zachowania zdrowotne studiujących zaocznie na kierunku pedagogika akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Joanna Rodziewicz-Gruhn, Maria Pyzik

 

Słowa kluczowe: studenci, aktywność fizyczna, używki

Key words: students, physical activity, stimulants

 

Streszczenie: Prezentowane doniesienie przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2005 roku w grupie studentów I roku studiów niestacjonarnych na kierunku pedagogika Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Grupę badawczą stanowiło 148 kobiet w wieku 19-22 lat stanu wolnego, z których 43% było mieszkankami wsi. Pytania ankiety dotyczyły: sposobu spędzania wolnego czasu, aktywności ruchowej, odżywiania, spożycia używek (palenia papierosów, picia alkoholu). Stwierdzono nieznaczne różnice zachowań zdrowotnych między studentkami mieszkającymi w mieście i na wsi. Studentki studiów niestacjonarnych preferują bierny sposób spędzania czasu wolnego i rzadziej niż studentki studiujące stacjonarnie podejmują aktywność ruchową. Większą aktywność rekreacyjną przejawiały respondentki ze wsi. Studentki mieszkające w mieście częściej sięgają po używki.

 

POBIERZ PDF