Środowiskowe i społeczne uwarunkowania stanu odżywienia kobiet rozpoczynających studia

Joanna Rodziewicz-Gruhn, Janusz Wojtyna

 

Słowa kluczowe: studentki, stan odżywienia, dane antropometryczne, środowisko społeczne

Key words: students, nutritional status, anthropometric data, social environment

 

Streszczenie: Badaniami realizowanymi w roku akademickim 2005/2006 objęto 333 studentki I roku Wydziałów Pedagogicznego, Matematyczno-Przyrodniczego i Filologicznego-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Średni wiek badanych kobiet wynosił 20,24 +0,96 lat. Na potrzeby analizy wybrano następujące cechy somatyczne: wysokość ciała, masa ciała, obwody talii i bioder. Stan odżywienia oceniono na podstawie wskaźnika BMI (Body Mass Index) = masa w kg/wysokość w m2) z wykorzystaniem klasyfikacji WHO (WHO Report 1995). Studentki pochodzące ze środowiska wiejskiego charakteryzowały się niższymi średnimi ocenianych cech w porównaniu do rówieśniczek z miasta, lecz odnotowane różnice międzyśrodowiskowe były istotne dla masy ciała i obwodu talii. Wykształcenie rodziców i dzietność nie wpływały istotnie na poziom rozwoju analizowanych cech somatycznych badanych studentek z Częstochowy. Większość badanych kobiet posiadała prawidłową masę ciała w stosunku do wysokości i gynoidalny typ rozmieszczenia tkanki tłuszczowej.

 

POBIERZ PDF