Koncepcja ćwiczeń asymetrycznych w wodzie w korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa (wad postawy ciała) w bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej

Magdalena Rusin, Tomasz Gębala, Tomasz Kocurek

 

Słowa kluczowe: pływanie korekcyjne, ćwiczenia asymetryczne, hydrokinezyterapia

Key words: swimming correction, asymmetrical exercise, hydrokinezytherapia

 

Streszczenie: We współczesnym świecie wady postawy ciała są zjawiskiem powszechnym w każdym wieku, zarówno wśród dzieci w wieku przedszkolnym, u dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i u dorosłych. Istotnym faktem jest, że utrwalona, nieprawidłowa postawa doprowadza do wystąpienia znacznych deformacji i ograniczeń. Szczególnie groźne dla zdrowia są zaawansowane boczne skrzywienia kręgosłupa, którym towarzyszą zmiany strukturalne, przyczyniające się do upośledzenia podstawowych funkcji organizmu.
Mimo wielu metod i różnorodności w postępowaniu terapeutycznym korekcja skolioz jest nadal zasadniczym problemem dla fizjoterapeutów i instruktorów gimnastyki korekcyjnej. Szczególnie dotyczy to skolioz o zaburzeniu trójpłaszczyznowym. W postępowaniu korekcyjnym do najważniejszych zadań należy indywidualizacja postępowania, dobór właściwych pozycji i ćwiczeń o charakterze korekcyjnym.
W Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w Bielsku-Białej, w którym rocznie ćwiczy około 1000 dzieci i młodzieży w przedziale wieku 7-19 lat, stosowana jest koncepcja ćwiczeń asymetrycznych w korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu (trójpłaszczyznowy korektor skolioz i korektor skolioz odcinka lędźwiowego – autorstwa R. Harężlaka, autokorektor skolioz z pelotami – autorstwa J. Łęczyńskiego).
Realizowanie głównych założeń koncepcji uzupełniane jest ćwiczeniami kształtującymi nawyk prawidłowej postawy ciała, z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń antygrawitacyjnych, gier i zabaw korekcyjnych, ćwiczeń asymetrycznych wolnych, jak również asymetrycznych ćwiczeń prowadzonych w środowisku wodnym.

 

POBIERZ PDF