Podmiotowość pacjenta w interakcji fizjoterapeuta – pacjent

Magdalena Rusin

 

Słowa kluczowe: podmiotowość pacjenta, prawo do równości, postępowanie fizjoterapeuty, szacunek, godność pacjenta

Key words: subjectivity of patient, right to equality, behaviour of physiotherapist, respect, dignity of patient

 

Streszczenie: Podmiotowe traktowanie człowieka oznacza darzenie go z szacunkiem i uznanie za osobę sobie równą. Szczególne traktowanie powinno mieć miejsce w odniesieniu do ludzi chorych, w celu wzmocnienia ich poczucia bycia kimś, umocnienia ich tożsamości, która odróżnia ich od innych ludzi. Fizjoterapeuta winien swojego pacjenta traktować zawsze jako podmiot, nigdy zatem jako przedmiot usprawniania. Pacjent w myśl humanistycznej koncepcji człowieka zawsze jest osobą. Jan Paweł II mówił, „że istotna wartość i osobowa godność każdego człowieka nie ulega zmianie nigdy, niezależnie od konkretnych okoliczności jego życia. Człowiek, nawet ciężko chory lub niezdolny do wykonywania bardziej złożonych czynności, jest i zawsze pozostanie człowiekiem, nigdy zaś nie stanie się rośliną czy zwierzęciem” (Jan Paweł II, 2004), przedmiotem działań fizjoterapeuty.

 

POBIERZ PDF