Częstość występowania poszczególnych typów skolioz u dziewcząt i chłopców na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat

Magdalena Rusin, Grażyna Szypuła, Jadwiga Nabielska, Ewa Kowalska, Grażyna KępysSłowa kluczowe: skolioza, skolioza jednołukowa, skolioza dwułukowa, wpływ płci

Key words: scoliosis, one arch scoliosis, two arch scoliosis, influence of gender

 

POBIERZ PDF