Edukacja jutra

Kazimierz Denek

 

Słowa kluczowe: edukacja, edukacja jutra, społeczeństwo wiedzy

Key words: education, education of tomorrow, knowledge society

 

POBIERZ PDF