Medyczno-antropologiczne aspekty Lednickiego Parku Krajobrazowego i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Andrzej Malinowski

 

Słowa kluczowe: stan biologiczny, paleopatologia ludności wczesnopiastowskiej

Key words: biological status, paleopathology of the early population of Piasts

 

Streszczenie: W artykule przedstawiono medyczno-antropologiczne aspekty Lednickiego Parku Krajobrazowego. Park ten badany i opisywany w zakresie historii i archeologii Polski, nauk przyrodniczych – paleobotaniki, archeozoologii, palinologii, limnologii itp. nie był popularyzowany w aspekcie znaczących przecież problemów medycznych. Problemy te omówiono w krótkim zarysie.

 

POBIERZ PDF