Wytrzymałość posturalna wybranej grupy dzieci ze szkoły wiejskiej na tle rówieśników ze środowiska wielkomiejskiego

Ewa Zeyland-Malawka, Mirosław Nowakowski, Małgorzata Nowakowska

 

Słowa kluczowe: wytrzymałość posturalna, utrzymywanie postawy ciała, postawa skorygowana

Key words: postural strength, maintaining posture, posture correction

 

POBIERZ PDF