Rozwój psychomotoryczny dziecka niewidomego do trzeciego roku życia

Zbyněk Janećka, Mirosław Górny

 

Słowa kluczowe: rozwój psychomotoryczny, dziecko niewidome, motoryka, aktywność ruchowa

Key words: psychomotor development, blind child, motor skills, physical activity

 

POBIERZ PDF