Zmysłowy świat Ludwiga Feuerbacha

Mirosław Piechowiak

 

Słowa kluczowe: Ludwig Feuerbach, zmysłowość, sensualizm, materializm, idealizm, konsumpcjonizm, ateizm religijny, filozofia niemiecka

Key words: Ludwig Feuerbach, sensual, sensualism, materialism, idealism, consumerism, atheism religion, german philosophy

 

POBIERZ PDF