Braki formalne tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Tomasz Lewandowski


Słowa kluczowe: procedura egzekucyjna, tytuł wykonawczy, środki ochrony administracyjnej, środki ochrony sądowej, orzecznictwo

Key words: enforcement procedure, enforcement order, administrative remedies, court remedies, judgements


Streszczenie: Artykuł poświęcony jest brakom formalnym tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Analizuje, kiedy można wnieść na tej podstawie zarzuty. Oparty został na przeglądzie orzecznictwa oraz dorobku doktryny prawa administracyjnego.

Summary: The article discusses formal deficiencies of enforcement orders in the enforcement proceedings in administration and analyses when court action can be brought based on such alleged deficiencies. The conclusions are based on the review of relevant judgements and the administrative law doctrine.

 

POBIERZ PDF