Wiedza chroniona prawami własności i wyłączności oraz jej wykorzystanie w twórczości innowacyjnej

Adam Górski

 

Słowa kluczowe: globalizacja, społeczeństwo informacyjne, innowacje, prawo patentowe, ochrona własności intelektualnej

Key words: globalisation, information society, innovation, patent rights, protection of intellectual property

 

Streszczenie: Różne są rodzaje wiedzy i różna jest ich przydatność, możliwość wykorzystania i wartość. Najbardziej poszukiwaną jest wiedza powstająca w wyniku twórczości innowacyjnej, która z reguły należy do zasobów wiedzy „zawłaszczonej”, chronionej prawami własności intelektualnej i prawami własności przemysłowej. Wiedza chroniona stanowi najbardziej wartościową pozycję każdej organizacji. Stąd wszystkie współczesne, postępowe instytucje, przedsiębiorstwa, firmy itd. muszą charakteryzować się dynamizmem innowacyjnym, gdyż w przeciwnym wypadku wypadają z gry rynkowej.

Summary: There are different types of knowledge, varying in usefulness, application options, and value. The most sought-after type of knowledge is that which is the outcome of innovative activities. It is typically classified as belonging to a “reserved” pool of knowledge, as it is protected by intellectual and industrial property rights. Protected knowledge constitutes the most valuable asset of every organisation. Hence all modern, progressive institutions, enterprises, companies etc. need to demonstrate a drive for innovation, or are bound to fail in the market game.

 

POBIERZ PDF