Wpływ długotrwałego stosowania preparatów zawierających witaminę A na niektóre właściwości skóry

Katarzyna Błoch, Józef Bogusław Dylewski

 

Słowa kluczowe: preparaty witaminy A, skóra, nawilżenie, gładkość, elastyczność, koloryt

Key words: vitamin A formulations, skin, hydration, smoothness, elasticity, colour

 

Streszczenie: Witamina A (retinol) jest prekursorem retinoidów, do których należą także retinal i kwas retinowy. Retinoidy mogą być również syntetyzowane z prowitaminy A, β-karotenu, przez rozszczepienie cząsteczki. Witamina A dostarczana jest głównie z pożywieniem. Retinoidy występują w pożywieniu pochodzenia zwierzęcego, β-karoten natomiast znajduje się w owocach i warzywach (szczególnie w marchwi). Witamina A jest niezbędna dla poprawnego widzenia, jest odpowiedzialna za prawidłowy rozwój komórek rozrodczych, a także posiada działanie antyoksydacyjne. Ma także ogromny wpływ na stan i „jakość” skóry, gdyż uczestniczy w procesie biosyntezy skórnego barwnika ochronnego – melaniny. W kosmetologii i dermatologii stosowana jest zarówno w celach leczniczych, jak i profilaktycznych. We wszelkich schorzeniach dermatologicznych może być aplikowana miejscowo lub ogólnie.
W artykule przedstawiono mechanizm działania witaminy A, jej źródła naturalne i informacje odnoszące się do udziału witaminy A w melanogenezie, keratynizacji i procesie starzenia się skóry. Zamieszczono także dokładne wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu na skórę człowieka witaminy A zawartej w preparatach dostępnych w aptece bez recepty, stosowanych doustnie i miejscowo w badanej grupie osób. Za parametry oceny skóry przyjęto: ogólny stan, nawilżenie, gładkość, szorstkość, elastyczność, koloryt oraz zmiany barwnikowe. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzonych badań sformułowano wnioski końcowe.

Summary: Vitamin A (retinol) is a precursor of retinoids, which also include retinal and retinoic acid. Retinoids can also be synthesised, by means of particle splitting, from provitamin A and β-carotene. Vitamin A is absorbed primarily with food. Retinoids are present in animal-derived food, whereas β-carotene can be found in fruit and vegetables (carrots in particular). Vitamin A is required for good vision and is responsible for proper development of reproductive cells, as well as has an anti-oxidising effect. It also has an immense influence on the condition and “quality” of skin, as it is involved in biosynthesis of melanin – the primary protective skin pigment. In cosmetology and dermatology, it is used both in therapeutic and preventive applications. It can be administered topically or systemically.
The article discusses vitamin A’s operation mechanism, its natural sources and involvement in melanogenesis, keratinisation and skin aging processes. Detailed results are also presented of experimental research to study the impact on human skin of vitamin A contained in over-the-counter formulations, administered orally and topically to the tested group. The adopted skin evaluation parameters included: overall condition, hydration, smoothness, coarseness, elasticity, colour and pigment changes. Finally, conclusions from the research results are formulated.

 

POBIERZ PDF