Drobnoustroje skóry człowieka – wskazówki dla kosmetologów

Zygmunt Muszyński

 

Słowa kluczowe: flora infekcyjna skóry, liczba i jakość drobnoustrojów, antyseptyka

Key words: skin, infectious bacterial flora, number, species, antiseptics

 

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono ilościowo i jakościowo drobnoustroje flory stałej i przejściowej skóry rąk jako czynniki etiologiczne pierwotnych i wtórnych zakażeń skóry i tkanki podskórnej. Osobno zaprezentowano przykłady infekcji bakteryjnych, którym towarzyszą objawy i zmiany skórne, co jest ważne z punku widzenia kosmetologów. Podkreślono również znaczenie profilaktyczne antyseptyki higienicznej skóry rąk kosmetologów.

Summary: Quantitative and qualitative analysis of bacterial flora, both resident or transient, which is present on the skin of hands, as an etiological factor of the primary as well as secondary skin and subcutaneous tissue infection were presented. Separately were presented examples of bacterial infections with concomitant symptoms and skin abnormalities important from cosmetologist’s standpoint. The importance of aseptic cosmetologist’s’ skin hygiene was emphasised.

 

POBIERZ PDF