Kosmetyki jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia

Wojciech Musiał

 

Słowa kluczowe: kosmetyki, przechowywanie, trwałość, temperatura, wilgotność, tlen, promieniowanie

Key words: cosmetics storage, stability, temperature, humidity, oxygen, radiation

 

Streszczenie: Niewłaściwe przechowywanie i stosowanie kosmetyku stanowić może poważne zagrożenie dla zdrowia użytkowniku. W artykule zwrócono uwagę na najważniejsze czynniki mogące obniżać jakość produktu oraz stwarzać potencjalne zagrożenie dla użytkownika.

Summary: Inappropriate storage and handling of cosmetics might constitute a serious health hazard. Most important factors which might decrease the quality of the product and provide potential health hazard are discussed.

 

POBIERZ PDF