Kilka przemyśleń dotyczących jakości preparatów kosmetycznych

Wojciech Musiał

 

Słowa kluczowe: jakość, produkcja, kosmetyk, substancje chemiczne

Key words: quality, production, cosmetics, chemical substances

 

Streszczenie: Jakość produkowanych preparatów kosmetycznych ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ich użycia. Zastosowanie w procesie produkcyjnym substancji o nieodpowiedniej jakości może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka. W artykule wykazano kilka przyczyn złej jakości kosmetyków.

Summary: The quality of cometic products is one of the most important factor in their safe usage. Substandard quality of the substances used in the production cycle might provide serious threat for human health or even life. Some reasons of bad quality of cosmetics are shown in this report.

 

POBIERZ PDF