RADA NAUKOWA

 

dr hab.

Meno Aben

(Essen)

prof. dr

Sorin Alamoreanu

(Cluj Napoca)

dr hab.

Gerhard Armanski

(Osnabrück)

dr hab.

Małgorzata Cywińska

(Poznań)

prof. zw. dr hab.

Kazimierz Denek

(Poznań)

dr hab. prof. UAM

Stanisław Dylak

(Poznań)

prof. dr hab.

Sabina Guz

(Lublin)

dr hab. prof. UWr

Karol Kiczka

(Wrocław)

prof. zw. dr hab.

Jerzy Kołecki

(Poznań)

prof. zw. dr hab.

Maria Kujawska

(Poznań)

prof. dr hab.

Anatoli A. Legczilin

(Mińsk)

dr hab.

Valentina Lozowetska

(Kijów)

prof. zw. dr hab.

Ryszard Łaszewski 

(Kraków)

dr

Katia Mitova

(Chicago)

dr hab. prof. UAM

Eugeniusz Piotrowski

(Poznań)

prof. dr hab.

Jürgen Schmädeke

(Berlin)

dr hab. prof. UWr

Maciej Szostak 

(Wrocław)

prof. zw. dr hab.

Andrzej Witold Szwarc

(Poznań)

dr

Paul Vickers

(Glasgow)

dr hab. prof. UWr

Rafał Wojciechowski

(Wrocław)

prof. zw. dr hab.

Mykoła Zymomrya

(Drohobycz)