RECENZENCI

Artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie w roku 2011 recenzowane były przez następujące gremium recenzentów:

 

dr hab. prof. UJ

Marek Bugdol

prof. dr hab.

Kazimierz Działocha

dr hab. prof. UR

Maciej Gitling

prof. dr hab.

Grzegorz Łukomski

dr hab. prof. UAM

Magdalena Paluszkiewicz

prof. dr hab.

Stanisław Pikulski

dr hab. prof. UAM

Piotr Stępniak

dr hab. prof UWr

Marek Szydło

 

W toku procesu recenzji odrzucono 23% zgłoszonych do publikacji tekstów. Każdy ze zgłoszonych artykułów recenzowany był anonimowo przez dwóch specjalistów z dziedziny, której dotyczył tekst.

 


Artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie w roku 2012 recenzowane były przez następujące gremium recenzentów:

 

dr hab. prof. UZ

Mirosław Frejman

dr hab. prof. UZ

Stanisława Danuta Frejman

dr hab. prof. UAM

Beata Jachimczak

prof. dr hab.

Eugeniusz Kameduła

dr hab. prof. UAM

Hanna Krauze-Sikorska

prof. dr hab.

Maria Kujawska

dr hab. prof. UZ

Pola Kuleczka

dr hab. prof. UAM

Marian Marcinkowski

dr

Janina Minkiewicz-Najtkowska

prof. dr hab.

Jerzy Modrzewski

dr hab. prof. UAM

Jacek Pyżalski

dr hab. prof. UAM

Piotr Stępniak

prof. dr hab.

Wacław Strykowski

dr

Augustyn Surdyk

dr hab. prof. UAM

Mirosław Śmiałek

 

W toku procesu recenzji odrzucono 43% zgłoszonych do publikacji tekstów. Każdy ze zgłoszonych artykułów recenzowany był anonimowo przez dwóch specjalistów z dziedziny, której dotyczył tekst.