Redaktorzy

Redaktor naczelny
prof. zw. dr hab. Bolesław Andrzejewski


Sekretarz redakcji
dr Zofia Moros-Pałys

Redaktorzy tematyczni:
dr Anna Zbaraszewska (prawo)
dr Jacek Pokładecki (administracja)
dr hab. Marcin Białas (pedagogika)

Redaktorzy językowi:
mgr Józefa Kurpisz – w zakresie tekstów polskojęzycznych
PhD Gary Schoenhals – w zakresie języka angielskiego